ShiroiPay adalah satu platform yang menyediakan satu sistem untuk memudahkan pengguna membayar bil utiliti atau menambah nilai prabayar.
Bagi setiap transaksi tambah nilai prabayar atau bayaran bil yang berjaya, ahli akan menerima Bonus Cashback. Jumlah bonus yang akan diterima adalah berbeza mengikut jenis produk dan kadar semasa.
Bonus UGU atau User Get User Bonus adalah satu bentuk ganjaran yang diberikan kepada ahli untuk setiap pendaftaran baru yang berjaya.
Bonus Loyalti adalah satu bentuk ganjaran yang diberikan kepada ahli sebagai tanda penghargaan kerana menggunakan platform ShiroiPay setiap bulan. Ahli mesti menggunakan minimum RM50 untuk layak menerima Bonus Loyalti.